Ile Polacy poświęcają czasu na pracę domową w porównaniu z innymi krajami?

Trzech 15-letnich chłopców, z trzech różnych krajów na świecie, codziennie spotyka się w sieci, aby wspólnie pograć w Minecrafta. Jednak nie każdy z nich może poświęcić na to tyle samo czasu. Wszystko zależy to od tego, ile godzin zajmuje im wykonanie prac domowych. Jasiu musi codziennie czekać na swojego kolegę z Rosji – Miszkę, ponieważ odrabianiu lekcji poświęca w ciągu tygodnia o 4 godziny więcej. Obaj współczują swojemu ziomkowi z Szanghaju – Yao, któremu odrabianie prac domowych w ciągu tygodnia zajmuje aż 14 godzin i nie ma tyle czasu, co jego koledzy, na zabawę w sześciennym świecie.Z badań przeprowadzonych przez PISA w 2012 roku wynika, że 15-letni polscy uczniowie poświęcają w ciągu tygodnia ponad 6 godzin na odrabianie prac domowych. PISA (Programme for International Student Assessment) to program międzynarodowej oceny umiejętności 15-latków.

W poszczególnych krajach wygląda to różnie.

Tylko 3 godziny na odrabianie prac domowych poświęcają Finowie. Podobnie nasi południowi sąsiedzi – Czesi i Słowacy (ok. 3 godzin). Na Dalekim Wschodzie tyle samo czasu spędzają na odrabianiu prac domowych Koreańczycy. Mnóstwo czasu odrabianie prac domowych zajmuje Rosjanom, niemal 10 godzin. Pilnie „po godzinach” uczą się również Singapurczycy i Kazachowie (ok. 9 godzin). Rekordzistami są jednak uczniowie z Szanghaju; pracom domowym poświęcają w ciągu tygodnia aż 14 godzin!!!

Wśród naszych europejskich sąsiadów tylko młodzi Włosi (ok. 9 godzin) i Irlandczycy (ponad 7 godzin) poświęcają więcej czasu na odrabianie prac domowych.

Chociaż 6 godzin wydaje się być wiecznością, to i tak jest to mniej w porównaniu z danymi z badania przeprowadzonego w 2003 roku – wówczas na odrabianie pracy domowej polscy uczniowie poświęcali w ciągu tygodnia aż 8 godzin. Zmniejszenie się ilości czasu na odrabianie prac domowych odnotowano w większości krajów – o ponad 5 godzin na Słowacji, ponad 3 godziny na Węgrzech i Litwie, o 3 godziny w Grecji i Rosji.

Liczba godzin, którą w ciągu tygodnia uczniowie poświęcają na odrabianie prac domowych (porównanie danych z lat 2003 i 2012).

czas spedzany na prace domowa

Zauważalna jest różnica pomiędzy ilością czasu poświęcanego na odrabianie prac domowych a m.in. statusem społeczno-ekonomicznym uczniów. Uczniowie o lepszym statusie poświęcają, w porównaniu do uczniów o gorszym statusie, o 1,6 godziny w tygodniu więcej na odrabianie prac domowych. W poszczególnych krajach rozkłada się to odmiennie. W Polsce różnica ta nie jest tak znacząca – tylko ok. godziny. Natomiast w Stanach Zjednoczonych różnica wynosi aż ok. 3 godziny.
Na to ile czasu George, kolega Jasia zza oceanu, będzie miał na wspólne granie w Minecrafta zależy więc od jego statusu społeczno-ekonomicznego. Chociaż średnio uczniom w Stanach Zjednoczonych odrabianie pracy domowej w ciągu tygodnia zajmuje 6 godzin, George i jego koledzy z klasy mogą poświęcać na to od 5 do 8 godzin.
Wyniki analiz w odniesieniu do statusu społeczno-ekonomicznego mogą być związane z warunkami do nauki np. dostępie do spokojnego miejsca do nauki w domu, a także zaangażowaniem rodziców w edukację dziecka np. motywowaniem do odrabiania prac domowych; nie bez znaczenia mogą być również wymagania stawiane uczniom przez nauczycieli.

Porównanie liczby godzin, którą w ciągu tygodnia uczniowie poświęcają na odrabianie prac domowych w zależności od ich statusu społeczno-ekonomicznego.

Średnia liczba godzin spędzona w tygodniu przez

Czy warto poświęcać dużo czasu na odrabianie prac domowych?
Z badań PISA wynika, że w większości krajów, uczniowie, którzy poświęcają więcej czasu na odrabianie prac domowych uzyskują również lepsze wyniki w przeprowadzanych testach z zakresu matematyki – aż ponad 30 punktów na każdą dodatkową godzinę w przypadku uczniów z Hong Kongu, co zostawia konkurencję daleko w tyle.

Porównanie wyników testów matematycznych (w punktacji PISA) z liczbą dodatkowych godzin, którą w ciągu tygodnia uczniowie poświęcają na odrabianie prac domowych.

Zmiana wyniku matmy połączone z czasem spędzonym na pracę domową

Kolega Jaśka – Hu, pochodzący z Hong Kongu, poświęca średnio na odrabianie prac domowych w tygodniu tyle samo czasu, co Polak, czyli ok. 6 godzin. Jednak Hu, w porównaniu do Jaśka, otrzymuje znacznie wyższe wyniki w testach matematycznych. Wniosek nasuwa się sam: przyczyna takiej rozbieżności tkwi w systemie nauczania.

A ile Ty poświęcasz czasu na odrabianie prac domowych?

Źródło:
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jxrhqhtx2xt.pdf?expires=1421589517&id=id&accname=guest&checksum=DAACE654D9E59F27DDB3F9103919DB62

Adam Drzewicki

Twórca i producent MTB