Religia chrześcijańska

Napisz pytania z tematu Religia chrześcijańska.
Nie ograniczaj się i pisz pytania dziedzin pokrewnych… a jeśli przyjdzie Ci do głowy pytanie z innych przedmiotów to również je zapisz, bo najkrótszy ołówek (w tym wypadku wirtualny) jest lepszy od najdłuższej pamięci. Dodatkowo pod pytaniem napisz podpowiedź.
My czytamy każde pytanie i każdy komentarz. Powodzenia bystrzaki!

 • jok

  Jak nazywali się rodzice Jezusa?

  • pat

   Ile ważył Jezus gdy się urodził?

 • jaboja

  Powiedz, czym jest POTOP.
  Co ma wspólnego zajączek z Wielkanocą?
  I le osób przetrwało potop?

 • HWN

  1.Kto przewidział koniec świata 21 grudnia 2012?
  2.Ile stacji liczy Droga Krzyżowa?
  3.J ak nazywa się chrześcijańsk i odpowiednik Koranu?
  PODPOW IEDZI
  1.Staro

 • przemowsky

  1. Co to są apokryfy?
  2. Ile rodzeństwa miał Jezus? / Czy miał rodzeństwo?
  3 . Kim była Maria Magdalena?
  4. Jakie znasz odłamy chrześcijańst wa?

 • mirass

  1. Co było w roku 1568? (Boże narodzenie)
  2. Stoi byk na granicy polsko-czeskiej . Czyje bedzie mleko? (to tak niekoniecznie związane z tym odcinkiem)

 • Magda

  1.Kto jest założycielem religii chrześcijańsk iej ? .:)
  2.Co jest symbolem chrześcijańst wa ?
  3.Co to jest dekalog ?
  4.Czy chrześcijańst wo jest religią monoteistyczną ?

  http://pl. wikipedia.org/w iki/Chrze%C5%9B cija%C5%84stwo# Podstawy_wiary

 • Elimka12

  1.Skąd pochodził Jezus ?
  2.Ile lat żył Pan Jezus ?

 • Ellos

  Jak brzmi 5 przykazanie?

 • Andi

  Ilu księży koncelebruje msze?
  A ilu celebruje?

 • Andi

  Ilu księży koncelebruje msze ,a ilu celebruje ?

 • Tryto

  Ile miał lat Jezus, gdy umarł na krzyżu?

 • karolla

  1. Wymień 4 ewangelistów Nowego Testamentu?
  (M ateusz, Marek, Łukasz, Jan)

  2. Wymień 3 cnoty boskie?
  (wiara , nadzieja, miłość)

  3 . Jak długo trwa Wielki Post?
  (40 dni, od środy popielcowej do Niedzieli Palmowej)

  4. Jakiego koloru ornat ubiera kapłan w czasie Adwentu?
  (fioletowy)

  5. W którym roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża?
  (16 października 1978 r.)

  6. Jak nazywało się wzgórze na którym został ukrzyżowany Chrystus?
  (Golgota)

 • Kura

  Ile jest Tajemnic różańcowych ?
  Ilu było Apostołów ?

 • EvoMine

  1.W jaki dzień odbyła się Ostatnia Wieczerza?
  2.C o to jest Pieta?
  3.Gdzie znajduje się Kaplica Sykstyńska?
  p odpowiedzi
  1. mniej więcej środek tygodnia
  2. Michał Anioł
  3. Niedaleko jest papież

 • polaz93

  Czy Jezus zamienił wodę w wino czy wino w wodę?

 • polaz93

  Czy Jezus zamienił wino w wodę czy wodę w wino?

 • fileo

  1. Ile dni po narodzeniu Jezusa Maryja zaniosła go do Chrztu?
  2. Ile jest Ewangelii?
  3. Jaki to ptak który zaśpiewał tak że aż skała zapłakała?
  4 . Co zrobił Noe ze szczęścia po dopłynięciu na brzeg?
  5. Czym się różni Siostra Zakonna od Zakonnicy?
  6. Jak się nazywał pierwszy papież?
  7. Czym się różni ojciec zakonny od brata zakonnego?
  8. Kto to jest kleryk?
  9. Co to jest nowicjat?
  10. Co to jest homilia?
  11. Jakie 3 podstawowe śluby składają zakonnicy?
  12. Kim jest osoba konsekrowana?
  AD:
  1. Pan Jezus nie został ochrzczony jako dziecko, tylko ofiarowany w świątyni, gdyż w tamtych czasach nie było jeszcze Chrztu św.
  2. Ewangelia jest jedna, ale napisana przez czterech Ewangelistów.

  3. Ptak to kogut- gdy św. Piotr zaparł się Jezusa kogut zapiał a Piotr zwany „skałą” zapłakał.
  4. Upił się
  5. Niczym, są to synonimy.
  6. Pierwszy Papież to św. Piotr
  7. Ojciec zakonny ma takie same prawa jak każdy ksiądz- może sprawować Mszę świętą itd. bo jest wyświęcony na kapłana. Brat dopiero się uczy i nie jest księdzem. (Brat zakonny nie musi zostać nigdy ojcem- może do śmierci mieć tylko tytuł „brat”)
  8. Uczeń seminarium, który przygotowuje się do roli kapłana
  9. W zakonie to okres przygotowania do pierwszych ślubów.
  10. Homilia to inaczej kazanie
  11. Czystości, ubóstwa i posłuszeństwa
  12. Osoby składające śluby Bogu i oddające się mu całkowicie- zakonnicy itd.

  • Zwariowana_xD

   Czym różni się Homilia od kazania??
   Odp. Kazanie jest na dowolny temat, a Homilia nawiązuje do ewangelii czytanej na mszy.

 • umbrella.

  Kim z zawodu był Jezus?

  • umbrella.

   cieśla

 • mati

  Ile gatunków zwierząt wziął Mojżesz na swoją arkę?

 • ee tam

  -KTO BYŁ OJCEM CHRYSTUSA ???

  • ee tam

   ZAŁOŻĘ SIĘ ŻE KAŻDY ODPOWIE, ŻE JEZUS :)

 • xxx

  1.Co to jest Skład Apostolski?
  Po dpowiedź:Odmaw ia się go przeważnie w niedziele i święta podczas Mszy Świętej po kazaniu.
  Odp:J est to modlitwa ,,Wierzę w Boga”.
  2.Jak nazywa się obecny papież?
  Odp:B enedykt XVI.
  3.Jakie było prawdziwe imię i nazwisko bł.papieża Jana Pawła II?
  Odp:Karol Wojtyła.
  4.W którym testamencie w Biblii(Starym lub Nowym) występują dane postacie:
  a)Da wid (podpowiedź-kr ól Izraela,ten co pokonał Goliata)?
  Odp: Stary Testament.
  b)

 • Kuba

  Czy historia jezusa jest orginalna ???
  Czy sa jakies dowody na istnienie Jezusa ??
  Kto wymyslil religie ???

 • aurum

  W którym wieku urodził się Jezus? Co oznacza przyklejona ryba na samochodach Chrześcijan? Co to jest inkwizycja? Co oznacza skrót INRI na krzyżu Jezusa? Jakich językach pierowtnie powstawała Biblia?

 • Kuba

  Przetłumacz cytat, powiedz kto to powiedział i w jakim filmie(15 lipca premiera w kinach)
  „Only I can live forever”

 • młoda

  1.Podaj datę beatyfikacji Jana Pawła II.
  2.Podaj datę wyboru Jana Pawła II na papieża.
  3. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa

 • Sasq

  Ode mnie kilka prostych, ale podchwytliwych pytań, bo na takie padają najlepsze odpowiedzi ;)
  1. W którym roku urodził się Jezus Chrystus?
  (Wbr ew pozorom nie chodzi o „zerowy” czy nawet pierwszy rok naszej ery. Stało się to pomiędzy ósmym a czwartym rokiem przed naszą erą)
  2. Wymień przynajmniej dwóch braci Jezusa
  (Jezus nie miał rodzeństwa)
  3 . Co określa się mianem Schizmy Wschodniej?
  (P odział Kościoła na rzymskokatolick i i bizantyjski, 1054)
  4. Gdzie znajduje się Watykan?
  I jako bonus znane i lubiane „Jak witają się papieże?” ;)

  • Kubol12

   Sasq i tutaj musze cię zaskoczyć ,papieży jest kilka jednak każda religia ma innego.

 • Bestyja

  Czy Adam i Ewa mieli pępki?

 • a.

  jacy święci są partonami Polski?
  św. Wojciech, św. Stanisław

 • Oxi

  1.Czy prawosławni wierzą w Jezusa?
  2.Jak kiedyś nazywno kościół/cerk iew? (nazwa pochodzi od tego ze kiedys do cerkwi przychodzilo się pod przymusem)
  3.C o to jest cerkiew?
  4.Ile osob liczy Trójca Święta?
  5.Il e zwierząt było na arce mojżesza?
  6.K ogo Noe przeprowadził przez morze?
  7.Dlacz ego maluje się jajka na wielkanoc?
  8.N iedziela to pierwszy czy ostatni dzień tygodnia?

  • Kubol12

   Oxi coś ci sie chyba pomyliło to Noe zbudował arkę,a Mojżesz przeprowadził ludzi przez morze.

   • LOOOOL

    @kubol12 właśnie o to chodzi

 • xxx

  Dalszy ciąg moich pytań:
  Do 4:
  b)Łazarz?

  Odp:Nowy Testament.
  c)E liasz (prorok)?
  Odp; Stary Testament.
  d)F ilip z Betsaidy?
  Odp: Nowy Testament,był jednym z apostołów.
  5 .Ilu Józefów jest w Piśmie Świętym?
  Odp :Trzech.Stary Testament-Józe f Egipski-patriar cha biblijny, syn Jakuba i Racheli,sprzeda ny przez swoich braci jako niewolnik;Nowy Testament-Józe f z Nazaretu-mąż Maryi,opiekun Jezusa;Nowy Testament-Józe f z Arymatei-pochow ał ukrzyżowanego Jezusa w grobie.
  6.Czy Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel byli rodziną?
  Odp: Tak.Byli kuzynami.
  7.W jakim mieście ponieśli śmierć św.Piotr i św.Paweł?
  Po dpowiedź:Znane włoskie miasto.
  Odp:Rz ym.

 • xxx

  Następna porcja pytań:
  8.Jeż eli mówimy o Kościele na którego czele stoi papież,to jak nazywa się ten odłam chrześcijańst wa?
  Podpowied

 • xxx

  Skojarz z Rzymem lub łaciną.
  Odp: Kościół Rzymskokatolick i lub Kościół Łaciński.

 • xxx

  9.Czy istnieje Kościół Polskokatolicki ?
  Odp:Tak.

 • xxx

  10.Kto jest obecnie prymasem Kościoła Rzymskokatolick iego w Polsce?
  Odp:ar cybiskup Józef Kowalczyk.

 • xxx

  11.Dla jakiego wyznania chrześcijańsk iego charakterystycz nym elementem jest ikona (obraz sakralny)?
  Odp :Prawosławie,t akże Grekokatolicyzm

 • fgg

  dlaczego Jezus niósł krzyż

 • xxx

  12.Wymień trzy najbardziej znane odłamy protestantyzmu (podpowiedź-dw a od nazwisk założycieli,j edno od nazwy kraju).
  Odp:Lu teranizm,Kalwin izm,Anglikanizm .

 • groszek1221

  Kto zabił swojego brata? Kain czy Abel?

 • groszek1221

  Kto zabił swojego Brata, Kain czy Abel?
  Ten który dawał najlepsze barany w ofierze…

 • Huberto

  Dlaczego faceci nie rozumieją kobiet?
  Dlacze go cycki są fajne?

 • vvr1312

  Wymień imiona 3 króli,
  Wymie

 • vvr1312

  Imiona 3 Króli?
  Imiona ewangelistów ?

  Kacper Melchior Baltazar;
  Łuk asz, Jan, Mateusz, Marek.

 • himen

  Ile lat trwał potop w księdze Rodzaju?

 • marcin19

  1.Czy kobieta była papieżem.?
  2. Ilu było antypapieży.

  Odp.1.Tak była papieżyca Joanna .
  2.Liczy się około od 36 do 43 antypapieży.

 • benfa

  1. Czy możliwe że Bóg jest kobietą?
  2. Wymień przynajmniej jeden cud Jezusa
  3. Skąd wzięła się tradycja aby w dzień Bożego Narodzenia ubierać choinke i dawać sobie prezenty?
  4. Jakie słowa wypowiedział Jezus umierając na krzyżu?

 • Zibi

  Ile Mesjasz miał zwierząt na Arce ?

 • Zibi

  Kiedy odbywa się zjazd papieży ?
  jak witają się papieże ?

  • jaaa

   Zibi papież jest tylko jeden:)

 • DomonX

  Ile zwierząt zabrał mojrzesz na arke?

  Odpowi edz: 0 to Mojrzesz nie miał Arki ( Neo )

 • DomonX

  Którego dnia i miesiąca urodził się Jezus?

  Odp: Z 25 na 26 Grudnia

 • DomonX

  Którego dnia i miesiąca urodził się Jezus?
  Odp z 25 na 26 Grudnia

 • iron erfel

  Jakiej narodowości była Maria-Matka Boża ?

 • matipas94

  1.Kto prowadzi nabożeństwo w kościele protestanckim? – pastor
  2.Czy protestanci uznają prymat papieża? – nie
  3.O co chodzi w Biblijnym 2 przykazaniu?- zakaz czczenia obrazów i figur. (większość na to nie odpowie)
  4.Ile ksiąg liczy Nowy Testament? – 27
  5.Czy Piotr miał żonę? – tak
  6.Wymień min. 3 kościoły chrześcijańsk ie prócz kościoła katolickiego.

 • Uszatek

  Kto jest głową kościoła chrześcijańsk iego ?

 • Uszatek

  Kto jest głową kościoła chrześcijańsk iego ?

 • Nelsonxf

  To nie pytanie ale mam wierszyk
  Kuba lubi wiśnie , bo go potem tajfun cisnie ! xD

 • Emi

  Po ilu dniach Jezus zmartwychwstał ? Ile zwierząt MOJŻESZ zabrał na Arkę? W ktorym roku urodzil sie Jezus? Na co dzieli sie chrzescijanstwo ? – (prawoslawie i katolicyzm). Co było pierwotnym symbolem chrzescijanstwa ?

 • Emi

  1. W ktorym roku urodzil sie Jezus?
  2. Na co podzielilo sie chrzescijanstwo ? (katolicyzm i protestancyzm)

  3. Jaki byl pierwotny symbol chrzescijanstwa ?
  4. Po ilu dniach Jezus zmartwychwstal?
  5. Ile lat mial Jezus kiedy umarl?
  6. Jesli w chrzescijanstwi e istnieje Trojca Swieta to jest to religia monoteistyczna czy politeistyczna?

 • piterek196

  Ile miał lat Józef gdy urodził Jezusa ?
  Czy Abraham miał Ojca ??

 • Majster

  Ile zyje plemnik??

 • xxx

  Jak mieli na imię rodzice Maryi,dziadkowi e Jezusa?
  Odp:An na i Joachim.

 • Mat

  1. Jak nazywali się rodzice Maryi?
  Odp. Anna i Joachim

  2. Kogo Bóg uratował z Sodomy i Gomory?
  Odp. Lota i jego rodzinę

  3. Kim jest Adonai?
  Odp. Bogiem (Adonai to jedno z imion Boga)

  4. Jaki odłam chrześcijańst wa dopuszcza odprawianie Mszy Św. przez kobietę?
  Odp. Mariawityzm

  5. Co jest paruzja?
  Odp. Ponowne przyjście Chrystusa w chwale.

 • zameros

  Kim był Izaak dla Abrahama ?

 • zameros

  kim był Izaak dla Abrahama?

 • zameros

  Kim był Izaak dla Abrahama?
  syne m

 • Dawidos

  10 grzechów głównych.

  • pinki

   panie inteligencie jest 7 grzechów głownych
   1pyc ha
   2chciwość
   3nieczystoś

 • benjiro

  Czym się różni kościół grekokatolicki od prawosławia?

 • Xtinek

  Był Kain i ….

 • Xtinek

  Dawno temu… Był Kain i ….

 • macia230

  Jak nalezy sie przezegnac(jaki m gestem)?

 • Martin056

  Wymień 2 cudy jakich dokonał Jezus.
  Podpowi edź:
  np: Wesele w Kanie, Uzdrowienie (kogo?)

 • p3rla

  Kto jest biskupem Rzymu??

 • Rose

  Jakie są odłamy chrześcijańst wa?

  • Rose

   Są 3 podstawowe odmiany.

 • Rose

  Ilu było apostołów? Podaj ich imiona.

  • Rose

   12, sklepy jest nazwany ich imionami (Piotr i Paweł), Ma tak samo na imię jak Kuba (Jakub :P), jest ich nawet dwóch, najmłodszy-Jan , …. (takie ma imię jak Bobek z Majki :D ), niedowiarek- Tomasz, Bartłomiej, Gaga ma piosenkę o jego imieniu ‚Judas’to wcale nie Judasz, tylko Juda, zdrajca Chrystusa Judasz, Andrzej i jeden ma na imię jak ksiądz detektyw Don mateo, Mateusz :D

 • Rose

  Św. Józef z Maryją I małym Jezusem uciekali do Egiptu na osiołku, czy oślicy?

 • Rose

  Chrześcijańst wo to religia monoteistyczna, czy politeistyczna?

  • Rose

   oczywiście mono

 • Rose

  Co oznacza imię ‚Emanuel’?

  • Rose

   Bóg z nami

 • Rose

  Jaki jest symbol chrześcijańst wa?

 • Rose

  Czy Pan Jezus uzdrowił kogoś śliną? (oczywiście, że tak, niewidomego z Betsaidy)

 • Rose

  Czy katolik jest chrześcijanine m? A może chrześcijanin jest katolikiem?

 • kolO

  Za co Judasz zdradził Jezusa ?

 • Filippo

  Ile jest Bożych przykazań ?

 • dar_iusz

  Ile zwierząt zabrał ze sobą Mojżesz na arkę? xD

 • Cappi4

  W co Jezus zamienił wodę? Odp- w wino
  Na co dzieli sie Biblia? Odp- Na stary i nowy testament
  Jaki mi księgami zaczyna się i kończy Biblia? Odp- zaczyna Księga Rodzaju kończy Apokalipsa Św Jana.
  O czym opowiadają te dwie księgi ? – 1. Powstanie świata 2. Koniec świata
  Ile dni trwało stworzenie świata? 6 dni + 1 dzien odpoczynku stąd niedziela jest dniem wolnym
  Kto był pierwszym człowiekiem , którego stworzył Bóg? Adam
  Kto namówił Ewę na zjedzenie zakazanego owocu? Żmija (szatan)
  Skąd powstało wyrażenie „ jabłko Adama”? Od tego ze gdy Ewa namówiła Adam by zjadł zakazany owoc on się zadławił i kawałek jabłka utkwiło w jego gardle
  Ile dzieci mieli Adam i Ewa po wygnaniu przez Boga i jak miały na imię? 2 Abel i Kain
  I  MTB. Kuba & Dyziak- YOU ROCK 

 • kamissa

  Kto jest ojcem i matka Jezusa?

 • piteros95

  Ile mamy sakramentów ?

  • XXXXX

   7

 • piteros95

  Na jakie dwie części dzielimy Biblie ?
  Odp. Stary i nowy testament

 • piteros95

  W jakim mieście urodził się Jezus?
  Betleje m !

 • Joyaaki

  Czy chrześcijańst wo to religia monoteistyczna czy politeistyczna ?

 • ey43

  Kto był pierwszym Papierzem .

 • ey43

  Kto był pierwszym Papierzem Polskim .

  • kasjopeja

   1.Czy w dziejach kościoła katolickiego była jakaś kobieta Papierz?
   2.kom u Bóg kazał złożyć ofiarę ze swojego syna?
   3. Jak na imię ma Bóg?

   • kasjopeja

    1.Czy w dziejach kościoła katolickiego była jakaś kobieta Papierz?
    2.kom u Bóg kazał złożyć ofiarę ze swojego syna?
    3. Jak na imię ma Bóg?

    Ad1. tak była
    Ad2. Abrahamowi
    Ad3. Jahwe

 • fallen

  Kto był pierwszym papieżem?
  św. Piotr Apostoł

 • xxx

  Z jakiego zakonu pochodzi ojciec Tadeusz Rydzyk?
  Odp:Z zakonu redemptorystów .

 • slomka

  jak sie nazywasz?

 • xxx

  Kto to był Stefan Wyszyński?

 • Kamil

  Czy Adam i Ewa zjedli jabłko ?
  Kiedy zaczyna się msza święta ?
  Co oznacza krzyż w religii ?
  W ile dni Bóg stworzył świat ?
  Ile razy w ciągu roku człowiek powinien się spowiadać ?
  Ilu było apostołów ?

 • slodka_96

  Jakiego ptaka Mojżesz pierwszego wypuścił z Arki?
  Odp. Na Arce nie było Mojżesza.

 • xxx

  Co to jest Pozdrowienie Anielskie?

  • xxx

   Jest to modlitwa Zdrowaś Maryjo.

 • ..::{danio}::..

  Czy Jezus widzi co robimy ?

 • klaudek

  Dlaczego skrótu n.e. używamy od roku 0?

 • miki

  Ile lat miał Jezus podczas ukrzyzowania?

 • miki

  Ile lat miał Jezus podczas ukrzyżowania?

  Kraje w których kościół nazywamy cyrkwią.
  Po ile par zwierząt danego gatunku noe sprowadzał na statek
  Jak nazywał się sekretarz Jana Pawła II
  W co Jezus zmienił wodę.
  Kto okrzścił Jezusa.

 • miki

  1.Ile lat miał Jezus podczas ukrzyżowania?

  ok.30
  2.Kraje w których kościół nazywamy cyrkwią.
  np. Macedoni
  3.Po ile par zwierząt danego gatunku noe sprowadzał na statek
  1 pare.
  4.Jak nazywał się sekretarz Jana Pawła II
  5.W co Jezus zmienił wodę.
  w wino
  6.Kto ochrzcił Jezusa i gdzie?
  Jan Chrzciciel w rzecze jordan.

  • hower

   Co to za pytanie? „Kraje, gdzie kościół nazywamy cerkwią?” kościół to kościół, a cerkiew to cerkiew. W każdym kraju.
   A Noe wziął po 7 par zwierząt czystych i po 1 parze nieczystych.

  • student_teologii

   Chrystus miał około 33 lat w wieku 30 przyjął Chrzest Janowy

 • maticzesti

  1. Co oznacza bałwochwalstwo ?
  2. w jakim wieku umarł Jezus?
  3. Kto przebił włócznia Jezusa?
  4. Czym jest święty graal?
  5. Jak nazywa się obecny papież?
  6. W jakiej rzece Jezus wziął chrzest?
  7. Po co była budowana wieża Babel?
  8. Na co idą pieniądze rzucone na tace w twojej parafii?

 • Reszke

  Gdzie znajdował się wieczernik? Ile części ma różaniec? Jak miał na imię świeckie Jan Paweł II? Kto sprawuje najwyższą władze w kościele?

 • lacai

  Kto przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone?

  • jan paweł 2

   twój stary xD

 • werindam

  W jakiego Boga wierzą chrześcijanie? (nazwa Boga)

 • lilianna

  Jak się nazywał i z jakim państwem rządził król, który nie mogąc uzyskać rozwodu zerwał związki z kościołem katolickim? Jak nazywała się religia której był założycielem?

 • benjamin

  Ilu królów złożyło dary Jezusowi? (odp: nie wiadomo, z ewangelii wiemy tylko o trzech darach od nieokreślonej liczy mędrców)

 • Skorek

  Ile miesięcznie zarabia Papież??

  lu b

  Ilu było Papieży w historii chrześcijańst wa?

 • alehandro

  Ile jest przykazań Bożych?
  Wymie ń 10 przykazań Bożych.
  Jak miał na imię Bóg?

 • Emeryt/Wadowice

  Jak nazywał się apostoł który wyrzekł się Jezusa.

 • Krzysiu21

  W jakim wieku umarł Jezus (z tolerancją do 3 lat bo różne źródła różnie podają)

 • Krzysiu21

  1. W jakim wieku umarł Jezus?
  30 lub 33 lat (zależnie od źródeł)
  2. Podaj datę śmierci JP2?
  2 kwietnia 2005 godz. 21:37
  3. Czy JP2 był biskupem (Rzymu)?
  Tak. Papież=biskup Rzymu
  4. Ilu było apostołów?
  12

 • Kaśka

  jestesmy grzesznikami dlatego ze grzeszymy czy grzeszymy dlatego ze jestesmy grzesznikami?(g rzeszymy bo jestesmy grzesznikami)

 • Marta

  kim są ateiści?
  ile lat temu żył jezus?

 • OSTRODA RULEZZ

  Czy Jezus jest Bogiem?
  Czy Bóg jest Jezusem?
  W jakim mieście urodził się Jezus?
  Kto był ojcem Jezusa?

 • Niksxxx

  Ilu było apostołów??:D

 • Marta&Sara

  Co oznacza termin ‚apostazja’?

 • MarcoPralco

  1. Ile lat miał Jezus, gdy umarł?
  2. Co łączy Jezusa z Islamem?
  3. Najważniejsze święta katolickie.
  4. Co to jest Tora?
  5. Ile dni trwa Wielki Post?
  6. W którym miesiącu rozpoczyna się rok liturgiczny?
  7 . Co oznacza napis INRI na krzyżu.
  8. Czemu prawosławny krzyż ma dodatkowe belki?
  9. Co to jest Triduum Paschalne.
  10. Gdzie Jezus przemienił wodę w wino?

  • XXXXX

   1 nic
   2 nie wiem
   3 Wielkanoc
   5 Patriarcha żydowski, który wyprowadził Żydów z Egiptu
   6 33
   7
   8 Gołębia
   9 30 srebrników
   10 Aby przyśpieszyć Jego śmierć z powodu zbliżającego się święta Paschy
   11 W pierwszy czwartek, piątek i sobotę po pierwszej pełni księżyca od równonocy wiosennej
   12 Stary Testament
   13 Sodoma i Gomora
   14 Ewangelia
   15 W 1054 roku
   16 Bo tak postanowił Henryk VIII Tudor?
   17 W Wittemberdze
   1 8 Zstąpienie Ducha Świętego
   19 Dziesięć przykazań Bożych:
   Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

   1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
   2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
   3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
   4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
   5. Nie zabijaj.
   6. Nie cudzołóż.
   7. Nie kradnij.
   8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
   9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
   10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
   20. W 966 roku z rąk Czech
   21 Święty Wojciech
   22 Tak
   23 Święty Szczepan
   24 Słowa,które wypowiedział archanioł Gabriel podczas zwiastowania. Jest to pierwsza część modlitwy „Zdrowaś Maryjo”
   25 Cieślą
   26 Nie, mają patriarchę
   27 Jezus Nazarejski, Król Żydowski
   28 Grzegorz VIII Wielki

  • BLyy

   Odpowiem tylko na 6 pytanie. Nie wiadomo ile Jezus miał lat. Ewangelie tego nie podają. O ile pamiętam Klemens Aleksandryjski powiedział, że 33, natomiast Ireneusz z Lyonu, że mógł mieć nawet 50. To tylko domysły.

   R

 • MarcoPralco

  1. Co ma wspólnego Jezus z Islamem.
  2. Dlaczego na krzyżu prawosławnym jest więcej belek, niż na katolickim.
  3. Najważniejsze święto chrześcijan.
  5. Kim był Mojżesz?
  6. Ile lat miał Jezus, gdy umarł.
  7. Ile dzieci mieli Adam i Ewa (podpowiedź: z imion znamy trzech:Kaina, Abla i Seta, ale mieli o wiele więcej synów i córek; żyli prawie 1000 lat)
  8. Jakie zwierzę wypuścił Noe, by dowiedzieć się, czy wody potopu opadają?
  9. Za jaką kwotę Judasz wydał Jezusa Żydom?
  10. Czemu żołnierze chcieli konającemu na krzyżu Jezusowi połamać nogi?
  11. Kiedy obchodzimy Triduum Paschalne?
  12. Jakie są wspólne księgi dla chrześcijan i żydów?
  13. Jak nazywały się dwa miasta, na które Bóg zesłał ogień?
  14. Jak nazywa się księga, w której znajduje się opis życia i działalności Jezusa Chrystusa?
  15. Kiedy nastąpił rozłam na katolicyzm i prawosławie?
  16. Z jakiego powodu Anglikanie nie uznają zwierzchnictwa papieża?
  17. W jakiej miejscowości Marcin Luter przybił na kościelnych drzwiach swoje tezy?
  18. Co oznaczają chrzest i bierzmowanie?
  19. Wymień przykazania.
  2 0. W którym roku Polska przyjęła chrzest i z czyich rąk?
  21. Wymień co najmniej jednego patrona Polski.
  22. Czy katolicy mogą uczestniczyć w nabożeństwach prawosławnych?
  23. Jak na imię miał pierwszy męczennik?
  24 . Co to jest „Pozdrowienie Anielskie”?
  2 5. Kim z zawodu był Św. Józef, ziemski ojciec Jezusa?
  26. Czy Prawosławni mają papieża?
  27. Co oznacza napis „INRI” na krzyżu?
  28. Który papież zreformował kalendarz (kalendarz GREGORiański)

  • student_teologii

   od kiedy jest takie coś jak krzyż katolicki – wszyscy chrześcijanie mają taki sam krzyż tylko Prawosławie ma niekiedy 2 dodatkowe belki jedna symbolizuje tekst Piłata „INRI” a druga to belka która miała podtrzywywać nogi Chrystusa żyby dłużej umierał!!

 • mego

  Co to są stygmaty?

 • JCH

  co to jest chrzescijanizm ?

 • Makasz

  Co znaczy Anno Domini.

 • sheva

  Ile dni trwa „Wielki Post” ? ;)

 • Realisa

  Jak nazywała się Arka Noego ?? ;]

 • daniel5022

  Ile jest ksiąg starego i nowego testamentu

 • dawid

  ile mamy bogów ??

 • natalia92

  *Gdzie urodził się Jezus?
  *Wymie

 • natalia92

  *Gdzie urodził się Jezus?
  *Wymie

 • jo

  Co się wydarzyło w Fatimie?

 • ToMix

  Z jakiego miasta pochodzi Ksiądz Natanek?

 • BLAZEJ_505

  co to jest pięcioksiąg (Mojżeszowy)?

 • BLAZEJ_505

  Ile zwierząt wprowadził na arkę Mojżesz?

 • fauston

  Jaki wpływ na religię chrześcijańsk ą ma ks. Natanek?

 • jaaa

  w którymś odcinku było jak mają na imię rodzice Jezusa, może wartałoby to powtórzyć :))

 • Sępik

  jakiego zwierzęcia nie zabrał na Arkę Mojżesz?

  od p. Arka była Noe’go

  Kim z zawodu był św. Józef

  odp. Właściwa to cieślą. żartobliwa to kolejarze, bo napisane jest „z kolei przyszła pora na Józefa”

  z kim Maryja poszła do Elżbiety

  odp. napisane jest, że Maryja poszła z Pośpiechem

 • Adrian

  Czy Bóg istnieje ?

 • Tony

  Ilu synów miał Jezus? :)

 • rojek

  Jak brzmi pełne 10 przykazań Bożych??
  Ile było plag egipskich??

 • Marcin

  czym różni się prezbiter od diakona?
  co to jest liturgia?
  kied y następuje wielka doksologia i co się na nią odpowiada?
  jak i jest język urzędowy Kościoła?
  ja k witają się papieże?
  imio na ewangelistów?

  który z apostołów jako jedyny umarł śmiercią naturalną?
  po co Chrystus umarł na krzyżu?
  ile dni liczy Wielki Post i co po nim następuje?

 • Bartosz

  Z ilu ksiąg składa się biblia ?

 • misia4misia

  w którym roku zmarł Jezus?

 • david88

  Ile było apostołów??
  Co się stało w Kanie Galilejskiej??

  Imiona trzech króli??

  • student_teologii

   po pierwsze nie wiadomo ilu było królów (mędrców ze Wschodu) a co tu mówić o ich imoinach (Kacper, Melchior i Baltazar to wymysł kościoła)

 • BetterThanYou

  – Za ile srebrników Mojżesz (tak dal picu, każdy powinien wiedzieć, że to Judasz :P) sprzedał Jezusa?
  – jak sie witają papieże? :P
  – kogo tłum uwolnił z więzienia jednocześnie skazując Jezusa na ukrzyżowanie?

  – kto się wyparł Jezusa trzy raz ?
  – kto jest autorem obrazu „ostatnia wieczerza” ?

  i taka zagadka
  – Dlaczego Jezus umiał chodzić po wodzie???

  od p.
  – co ma wisieć nie utonie… :p

 • Zuza

  A jak traficie na kogoś, kto nie jest chrześcijanine m? :<
  "Czym jest pascha?" (wszak z judaizmu wywodzi się chrześcijańst wo)
  podp. święto żydowskie
  "C zym pierwotnie był symbol Chrześcijańst wa?" podp. przed III w.

 • M.Kasia.J

  Jak brzmi 6 przykazanie?
  Jakie są trzy osoby Boskie?
  Co Bóg stworzył 5 dnia?
  Ile dni trwa Wielki Post?
  Jakim dniem zaczyna się Wielki Post?

 • to ja

  w jaki dzień (w ciągu roku) nie jest odprawiana msza święta?

 • Iron

  1.Wymień Trójcę Świętą
  2.Wy mień dekalog

 • PolishOpen

  1. Czy księża płacą podatki?
  2. Kto wprowadził nauczanie religii w szkołach?
  3. Jak miał na imię maż Maryi ?
  4. Jakie się nazywa „normalnie” Benedykt XVI ?

 • chemik123

  Co to jest dekalog?

 • ola

  – Ile jest Ewangelii?
  odp :- JEDNA! Głosił ją Jezus, ale tylko 4 zostały „opublikowane ” (bo autorów było więcej. Wybrano tylko te, które były najbardziej zgadzały się z życiem Jezusa)

 • mirass

  Jakich zwierząt Mojżesz nie wziął na arkę? (ryb)
  Kto zabił połowę ludzkosci wg religii chrześcijańsk iej? (Kain)

 • Marlam

  Czy po bierzmowaniu możemy uzdrawiać innych ludzi – zadał Mi je Ksiądz przed bierzmowaniem .

 • bartek

  Po co chrześcijanie chrzczą swoje dzieci ?
  Dlaczego biblia zakazuje małżeństw homoseksualnych ?

 • ola

  – Jak miał na nazwisko św. Józef?
  odp: Pośpiech
  Bo czytamy w Ewangelii, że Maryja udała się z „Pośpiechem” do Elżbiety (po zwiasotwaniu)

 • Margarita

  czy katolicy to chrześcijanie, czy może jednak na odwrót – chrześcijanie to katolicy?

 • Damian

  1. jak się witają papieże?
  2. gdzie mieszka papież?
  3. wymień trzech ostatnich papieży
  4. co to jest tabernakulum?
  5. jakiego wyznania był Jezus ?
  6. jakie jest 6 przykazanie boże ?

 • Margarita

  wymień czterech ewangelistów

 • Żyd

  Chrześcijańst wo to religia czy wydarzenie? odp. Nie ma religii chrześcijańsk iej, chrześcijańst wo to ukrzyżowanie J.C tylko jedno wydarzenie. Religia to np. Anglikanizm.

 • iizaaa

  Czy poprawne jest wchodząc do kościoła równoczesne klęknięcie i przeżegnanie się?
  Odp: Nie, ponieważ klękając zaprzeczamy przeżegnaniu i na odwrót :)

 • ziomson

  Kto przeprowadził przez Morze Czerwone Lud Wybrany ?

 • kasztelan

  1. Co zjedli w raju Adam i Ewa?
  Odp.: Owoc – por. Rdz 3,6b.12
  2. Kto by ukrzyżowany z Jezusem?
  Odp.: Dobry Łotr i Zły Łotr (ew. złoczyńcy) – por. Łk 23,39-43
  3. W ile dni Bóg stworzył świat?
  Odp.: 6 dni, siódmy dzień odpoczywał – por. Rdz. 2,2-3 (ale 7 dni też jest dopuszczalne)
  4. Ile jest opisów stworzenia człowieka?
  Od p.: 2 opisy stworzenia człowieka – zob. Rdz 1,26-27 oraz Rdz 2,4-7
  5. Od kiedy istnieje Kościół?
  Od p.: Od zesłania Ducha Św.
  6. Co jest nam konieczne do zbawienia?
  Odp .: Łaska Boża (z wyznania wiary)
  7. Ile lat żył na ziemi Jezus?
  Odp.: 33 lata
  8. Ile miał lat Jezus, gdy zgubił się Marii?
  Odp.: 12 lat
  9. Jak nazywał się anioł, który zwiastował Marii narodziny Jezusa?
  Odp.: Archanioł Gabriel
  10. Kto obecnie jest papieżem?
  Odp .: Benedykt XVI

 • lolek

  Co oznacza zwrot Sodoma i Gomora?

 • assu

  Co to jest Modlitwa Pańska ?

 • majkey

  1. Czym się różni protestantyzm od prawosławia?
  Prostestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijańst wa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolick iego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowyc h w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
  Pr awosławia – doktryna ortodoksyjnego Kościoła chrześcijańsk iego – jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijańst wie z 1054 roku (tzw. schizmy wschodniej lub – co uznaje się za historycznie bardziej uzasadnione – schizmy wielkiej).
  2. Czy Jezus zmartwychwstał trzy dni po śmierci?
  Nie, trzeciego dnia.
  3. Czy ewangeliści to apostołowie?
  Nie, Łukasz był uczniem Pawła, nie był apostołem.
  4. Jak się nazywa świątynia protestancka?
  Zbór.
  5. Ile przykazań jest w Biblii?
  Około 650.
  6. O czym mówi drugie przykazanie w Biblii?
  Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.
  W skrócie: Nie będziesz czynił sobie obrazów Boga i oddawał im pokłonów (tylko Bogu cześć)

  • student_teologii

   Zbór to ludzie – Kościół pisany dużą literą a nie budowla!

 • Kira

  Czym różni się religia chrześcijańsk a od judaizmu?

 • waaffa

  Co oznacza skrót K + M + B?
  Odp. Nie nie nie to Nie Kacper, Melchior i Baltazar. Prawidłowa odp to CMB Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi)a zapisuje się CMB.

 • Jarrek

  *Czy życie ma sens?
  *Dlaczeg o Bóg jest doskonały, skoro stworzył tak niedoskonały świat?
  *Skąd wzięło się zło, skoro Bóg tworzył tylko dobro?
  *Czy Maryja była dziewicą po urodzeniu Jezusa?

 • Aduu

  Co to jest ekumenizm?
  Ekumenizm to ruch religijny na rzecz jedności chrześcijan.
  Podaj trzecie przykazanie kościelne.
  Pr zynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć komunię św.
  Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?
  Skł ada się z 73 ksiąg- 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu.

  Kto jest szafarzem sakramentu małżeństwa?

  Narzeczeni.

 • Sandi

  hmm a wiec :D
  1.czy niedziela to ostatni dzien tygodnia czy pierwszy
  2. dlaczewego w kosciele msza trwa 30 min lub 1h a nie inaczej :)

 • wtfomgbbq

  jak ma na imię Monika brodka?

 • Aniak

  Kto jest ojcem Jezusa?
  Bóg (nie mylić z Józefem)

 • Zwariowana_xD

  -w której części mszy jest śpiewany psalm responsoryjny?

  -kto jest autorem większości psalmów?
  -jak ie księgi wchodzą w skład pięcioksięgu?
  -ile mamy ewangelii?
  -wy mień ewangelistów.

  -kto jest autorem apokalipsy?

 • Aniak

  Jak jest po łacinie „Ojcze Nasz”?
  Pater Noster xD

 • KrystianDis

  Czy katolicy wierzą w szatana ?

 • estern

  1.Ile jest przykazań Bożych?
  2.Jakie znasz trzy postacie święte?
  3.Kt o zdradził Pana Jezusa?
  4.Gdzie Jezus został ukrzyżowany?
  5.W którym roku urodził się Jezus Chrystus?
  6.Co oznacza symbol ryby?
  7.Jakiego imienia skrótem jest IHS?
  8.W którym roku religia chrześcijańsk a stała się „legalna”?
  9.Kim byli Mateusz, Marek, Łukasz, Jan?
  10.Na jakiej górze Bóg przekazał Mojżeszowi 2 tabliczki z przykazaniami Bożymi?
  11. Bóg przekazał Mojżeszowi 2 tabliczki z przykazaniami, po ile ich było na tabliczkach?
  1 2.Co w Biblii oznacza wieża Babel?

 • wroncia

  1. Ilu było Apostołów?
  2 . Gdzie urodził się Jezus?
  3. Jak nazywali się rodzice Jezusa?
  4. Jak nazywali się trzej Królowie, którzy przyszli złożyć dary dla maleńkiego Jezusa?
  5. Ile jest Ewangelii? Kto je spisał?
  6. Ile trwało stworzenie świata?
  7. Jak wybiera się Papieża?
  8. Co to jest schizma wschodnia i w którym wieku była?
  9. Ilu jest (mniej więcej) wyznawców chrześcijańst wa na świecie?

 • Zwariowana_xD

  powiedzieć poprawnie „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”

 • marta

  Jak na imię miał Jezus ?

 • jkm

  czy jan paweł drugi jebał małe dzieci?

 • md391

  Jakiej narodowości jest Matka Boska? To pytanie akurat z jednego z polskich seriali, ale myślę, że odpowiedź nie dla każdego jest jednoznaczna :D

 • Rafał

  Co to jest adwent?

 • Liliana212

  Ilu było apostołów?

 • Bercik

  1. Ilu jest apostołów?
  2. W którym roku zmarł/urodził się Jezus Chrystus?
  3. Kto jest obecnym papieżem?

 • Geforce8800gt

  1. Jak mieli na imię synowie Adama i Ewy?
  2. Ile lat miał Jezus gdy zagubił się w Jerozolimie?
  3 . Jakie sakramenty Chrystus ustanowił w Wielki Czwartek?
  4. Na jakiej górze Jezus został ukrzyżowany?
  5. Kiedy Bóg wypowiedział „z chmur” „Oto jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie” ?

 • Morela

  Ile lat ma Bog? I co o nim myślisz :)?

 • em2991

  Ile lat trwała podróż do Ziemi Obiecanej?
  Kto był synem Abrahama?
  Ile żon/dzieci miał Jakub? Kto był jego ukochanym synem?
  Kto został wrzucony do studni a następnie sprzedany jako niewolnik przez swoich braci?
  Czy luteranie to chrześcijanie?
  Różnice w wierze między katolikami a prawosławiem.

 • kichu1756

  Kim z zawodu był Józef?

 • matisgh3

  Kto był ulubionym (ukochanym) uczniem Jezusa?

 • Keciam

  1. Jak Jezus miał na nazwisko?

  2. Co to jest religia?

  3.J ak pisze sie Maryja?

 • Keciam

  Ile zwierząt zabrał Mojżesz na arke ?

  odpowiedz : Mojżesz nie miał arki

 • Filar

  1.Kto był ojcem Jezusa?
  2.W jakim panstwie lezy Watykan? i dlaczego to Włochy?
  3.Kto odwiedził niemowle w stajence i jak mieli na imie?

 • hotelarz

  jak nazywa sie głowa kościoła chrzecijańskie go

 • hotelarz

  jak nazywamy ludzi którzy idą na pielgrzymke do czestochowy
  to są pątnicy

 • pitras

  Czy Maryja i Józef ze sobą współżyli ?

 • pitras

  Czy Maryja i Józef ze sobą współżyli ?
  Ile ksiąg ma Biblia ?
  Kim była Elżbieta ?
  Co znaczy Hiobowa wieść ?
  Jak wygląda gwiazda Dawida ?
  Na jakiej górze zginął Jezus ?

 • Dorota

  1. Czy możemy przystąpić do sakramentu małżeństwa, nie mając bierzmowania? – Nie.
  2. Ile jest prawd wiary? – 6
  3. Co to jest reformacja? – Zmiany zapoczątkowane przez Marcina Lutra, miały doprowadzić do odnowy Kościoła.
  4. Co to jest kontrreformacja ? – nurt w Kościele katolickim, będący reakcją na powstanie protestantyzmu, mający na celu zahamowanie szerzącej się reformacji i odzyskanie przez Kościół rzymskokatolick i utraconych wpływów i pozycji wyznania panującego
  5. Kim był Marcin Luter? – odpowiedź w pytaniu 3
  6. Kim był Jan Kalwin? – Twórca kalwinizmu, odłamu kościoła ewangelicko – reformowalnego

  7. Czy Watykan jest państwem? – Tak.
  8. Wymień miasto, gdzie „spotykają” się trzy obrządki chrześcijańst wa – Lwów (Kościół rzymskokatolick i; grekokatolicki; ormiański obrządku katolickiego)

 • Melo

  Obowiązkowo musiałyby też być z dekalogu, przykazań kościelnych, sakramentów… w skrócie mówiąc „podstawy” chrześcijańst wa :)

 • Emeryt/Wadowice

  Kto trzy razy wyrzekł się Jezusa?
  Kto napisał pierwszy i drugi list do Koryntian?
  Czy istnieje piekło?
  Czy istnieje trójca?

 • Kuba791

  1.Jakie jest najważniejsze święto u katolików?
  2. Ile lat miał Jezus gdy umarł na krzyżu?
  3.Co to jest obrzezanie?
  4. Ile dni na pustyni był Jezus.
  5. Ilu jest papieży.
  6.Kt o jest ważniejszy dziekan czy proboszcz?
  7.I le lat trwa kadencja papieża?:)
  8. Kto wybiera papieża?
  9. Jak nazywa się ten wybór?
  10. Co to jest ekskoomunika?
  11.Ilu było apostołów?
  1 2. Co to jest zesłanie Ducha Świętego?
  13 . Czym różni się Wniebowstąpien ie od Wniebowzięcia.
  14. Czym różni się Błogosławiony od świętego?
  15 .Czy zwykły ksiądz może zostać papieżem?( oczywiści, że tak)

  Mam nadzieję że pomogłem

 • mariposa

  Jaki był jedyny katolicki prezydent USA?
  JF Kennedy

 • Aris

  1. Czy religia chrześcijańsk a to religia monoteistyczna czy politeistyczna?
  2.kto jest założycielem religii chrześcijańsk iej
  3. Ilu było Apostołów?
  4 . z ilu ksiąg składa się Nowy Testament?
  5. z ilu ksiąg składa się Stary Testament?
  6. Bóg – trzy osoby – jakie?
  7. w którym roku był edykt mediolański?
  8. Jakie jest najważniejsze święto chrześcijańsk ie i kiedy jest ono obchodzone ?
  9. Ilu było ewangelistów i jak mieli na imię?

 • czup

  W którym roku urodził się Jezus?

 • iwekk7

  Skoro Maryja była dziewica to jak urodzil sie Jezus ?

 • Igula

  Kim są następcy św. Piotra?
  (Nast

  • Iga

   Kim są następcy św. Piotra?-każdy papież

   Jak odmawia się Koronkę do Bożego Miłosierdzia?- Na różańcu

   K to to jest osoba konsekrowana?-S ą to zakonnicy którzy nie przyjęli święceń kapłańskich

   Co to jest Diecezja?-Jest to wspólnota wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich biskupem na czele.

 • kinga

  1.Wymień 3 kościoły protekstanckie (np. zielonoświątk owcy, baptyści, adwentyści)

  2.Jak nazywa się znany niemiecki reformator religijny znany z 95 tez (Marcin Luter)
  3.W kościele katolickim wierni chodzą do kościoła a jak nazywa się kościół protestancki? (zbór)
  3.Wymi eń min. 2 przekłady Biblii (tysiąclecia, warszawska, gdańska, )

  A co do pytania Sasq odnośnie braci Jezusa to nie ryzykowałabym takim pytaniem, ja osobiście odpowiedziałab ym że bracia Jezusa mieli na imię Jakub Józef Szymon i Juda. (Ew. Mateusza 13,54-55)

 • Szychu

  Jak nazywa się kościół w religi islamu ??

 • zulugula

  1.Jeśli miałbyś scharakteryzowa ć Boga w trzech słowach, to jakie by one były ? ( pytanie bez odpowiedzi gotowej)
  2. Czy xądz może chodzić bez sutanny?
  (tak, to człowiek jak każdy inny)
  3. „Piersi twe jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli, co pasą się pośród lilii.”- skąd pochodzi to zdanie ( albo czy takie zdanie znajduje się/ czy może znajdować sie w Biblii?)( tak, Pieśń nad pieśniami 4:5, Biblia Tysiąclecia)
  4. Jak to się stało, że Maryja była dziewicą, a urodziła Jezusa ?
  ( Maryja była w ciaży z Jezusem, ponieważ Duch Święty na nią zstąpił, wcześniej jej to przepowiedział anioł.)
  5. Jaka jest pierwsza księga i ostatnia Biblii ?
  (Pierwsza to Księga Rodzaju i opowiada o stworzeniu i początkach świata, ostatnia to Apokalipsa św. Jana i mówi o końcu świata)
  6. Kto jest autorem znanego Hymnu o miłości? „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,a miłości bym nie miał…”
  ( Św Paweł List do Koryntian rozdział 13)
  7.Jak się nazywa obecny Papież i skąd pochodzi ?
  ( Benedykt 16, Niemiec)
  8. Czym sie różni Stary Testament od Nowego?
  ( w Starym są opisane rzeczy zanim Jezus przyszedł na świat, jest tam dużo zapowiedzi proroków i jest wiecej go 46 ksiąg, w Nowym opisane są dzieje Jezusa, w Nowym spełniają sie zapowiedzi ze Starego, ma 21 ksiąg)
  9. Czy był kiedyś papież, który był Polakiem?
  (tak , Jan Paweł II)
  10. Czyim patronem jest św. Krzysztof?
  (ki erowców)

 • Criss

  W którym roku urodził się Jezus ?

 • kinga

  1.Jakie znasz kościoły protestanckie?

  (zielonoświą tkowcy, baptyści, adwentyści, luteranie itd.)
  2.Jakie znasz przekłady biblii?
  (tysi

 • dorota00

  ile mamy ewangelii a ilu mamy ewangelistów?

  odp: jest jedna ewangelia w czterech odsłonach

 • Anne

  Kto zabił Kaina?

 • szymcio

  Dlaczego adam małysz nie zgoli wąsów?

 • klaudyna

  1. Co to jest Swiety gral ?
  Odp: kielichem z którego pił Jezus w czasie ostatniej wieczerzy

  2. Kto namalowal obraz ‚Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa’ ?
  Odp: Leonardo Da Vinci

  3. Ile jest kielichow na tym obrazie?
  Odp: Zero! ?

 • statek

  Czy matka boska była Polką?

 • Sarkis

  W ktorym roku zostal ukrzyzowany Jezus

 • kugn

  1.ile trwa msza święta?
  2.ja cy ludzie byli piersi na ziemi?
  3.kto zabił Abla?

 • kugn

  1.Ile trwa msza święta
  2.kto zabił Abla?
  3.jacy ludzie byli pierwsi na ziemi?

 • kugn

  1.kto zabił Abla? (Kain)
  2.kto był pierwszy na ziemi? (Adam)

 • janiol

  Kto jest uważany za założyciela owej religii

 • janiol

  Jaki odłam chrześcijańst wa ma najwięcej wyznawców?

 • janiol

  Co jest symbolem chrześcijańst wa?

 • janiol

  Bóg występuje w 3 osobach. W jakich?

 • janiol

  Ile występuje sakramentów świętych

 • janiol

  Ile jest przykazań Bożych

 • janiol

  Jak witają się papieże?

 • somebody

  Co to jest dzień pięćdziesiąt nicy ? Kiedy jest obchodzony ?
  Rozwiń skrót JPII .
  Którego kraju w Europie śp.Jan Paweł II nie odwiedził podczas pontyfikatu ?

 • piotrekkkkkk6

  W którym roku chrześcijańst wo przybyło do Polski?

 • slawek

  Czym się różni Kościół Prawosławny od Kościoła Greckokatolicki ego?
  KG podlega pod Papieża a KP nie

 • mara;D

  Imiona ewangelistów ? xD

 • mara;D

  Znak chrzescijanstwa ?

 • Golden

  Ile mamy sakramentów ?

 • szczypior1997

  Ile żon miał św. Franciszek z Asyżu

 • ASSASSINO

  Ile lat żył Jezus Chrystus?

 • ASSASSINO

  1.Wymień wszystkie święta nakazane.
  2..I le Lat zył Jezus
  3.Kim był Św.Mateusz zanim został apostołem
  4.Wymień wszystkich apostołów
  5. Dlaczego celebrant całuje ołtarz na początku mszy
  6. Dlaczego obok tabernakulum jest świeca która zawsze się pali,
  7.Kto napisał ewangelie opisującą życie Jezua jak był małeym dzieckiem.
  8.W ymień przykazania które mamy stosować do Pana Boga.
  9. Co to jest misja kanoniczna
  10. Ile mamy ewangelistów
  11. Dlaczego Jezus urodził się w Betlejem/
  12. Wymień etapy powstawania Kościoła.
  13 .Do czego służy imprimatur?

 • sddfsfaf

  Czy św. Magdalena była kochanką Jezusa???

 • lukrecja

  1. Czy chrześcijańst wo to religia monoteistyczna?
  2. Jak prawosławni określają Wielkanoc?

 • Sokół

  Po ilu dniach Jezus zmarwychwstał?

 • Kubol12

  Po ilu dniach Jezus zmartwychwstał .

 • frytek92

  Na czym polega Triduum Paschalne?

 • frytek92

  Czy protestanci i prawosławni są chrześcijanami ?

 • tetmistrz

  Co się wydarzyło w Kanie Galilejskiej?

 • xxx

  Co wydarzyło się w Wieczerniku 50-dni po Święcie Paschy?

 • xxx

  Na czym w kościele katolickim polega peregrynacja?

 • NikeR

  1.
  Jak zwie się ksiądz w języku prawosławnym( mozna skojarzyć po rodzaju muzyki)
  Odp.: Pop
  2.Kim był Luter? (skojarz z religią luteriańską)

  Odp.:Duchownym , który sprzeciwił się kościołowi katolickiemu, za to, że biorą pieniądze i się „cieszą”. Wydarzenia te miały miejsce w średniowieczu. Powstała też religia luteriańska od jego nazwiska.
  3.W czym św.Franciszek z Asyżu widział Boga? ( Podpowiedź: Wiel na farmach )
  Odp.: W zwierzętach.
  4.Za panowania, którego króla odbył się chrzest polski?( Podaj również rok i wiek) (Podpowiedź: Pierwszy król)
  Odp.: Za panowania Mieszka Pierwszego, rok 966, wiek Dziesiąty druga połowa.
  5.Jak ą zdolność miał ojciec Pio? ( Coś, jak telepatia )
  Odp.: Mógł być, w dwóch miejscach jednocześnie.

  6.Rzymianie powiesili Jezusa na Krzyżu.Od kogo ściągneli pomysł wieszania na krzyżach? ( Teraz jest u nich kryzys )
  Odp.: Od Greków.
  7.W jakim kraju jest „Płacząca ściana”? ( Podpowiedź: w stolicy tego kraju , której nazwa zaczyna się: Je(…) )
  Odp.: W Izraelu.

  • xxx

   Do pytania 4:
   Mieszko I nie był królem!!!

 • Lolek

  1.Podaj łacińską nazwę Księgi Rodzaju (tak samo nazywa się znana brytyjska grupa rockowa)
  2.Ile jest przykazań miłości ?
  3. Jak nazywa się chrześcijańsk a świątynia ?
  4. Wymień autorów wszystkich Ewangelii
  5.W którym wieku doszło do Wielkiej Schizmy w Chrześcijańst wie ?
  6.Kto zerwał jabłko w Raju z drzewa wiedzy ? Adam i podarował je Ewie czy odwrotnie ?
  7.Przez ile dni Bóg tworzył Świat ?
  8.Jak nazywała się Ziemia Obiecana Żydom przez Boga ?(podpowiedź np. pierwsza literka K ostatnia n ;P)

 • Pioy

  1. Jakim językiem posługiwał się na co dzień Jezus?
  2. Ile małych dziewczynek zabito, gdy po narodzeniu Jezusa Herod rozkazał zabijać niemowlęta?
  3 . Jak długo trwała publiczna działalność Jezusa?
  4. Apostołowie po wniebowstąpien iu wybrali spośród wiernych diakonów. Ilu i po co?
  5. Kiedy tak naprawdę w liturgii kościelnej jest centrum świąt Wielkiej Nocy?
  6. Czy Mszę Świętą odprawia się codziennie, przez cały rok?

  odp.
  1 . Aramejskim
  2. Żadnej – Herod nakazał zabijać tylko niemowlęta płci męskiej.
  3. Przyjmuje się, że 3 lata, choć bliższe prawdy jest że 2,5.
  4. 72; mieli oni posługiwać wiernym tak, by apostołowie mogli się skupić na modlitwie.
  5. Jest to Święte Triduum Paschalne, czyli liturgia odprawiana w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę wieczorem. Kończy je procesja rezurekcyjna w wielu kościołach odprawiana w niedzielę rano (liturgicznie powinna być jeszcze w sobotę, bezpośrednio po Mszy Wigilii Paschalnej)
  6. NIE – w Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej.

 • Lolek

  1. Kto zerwał jabłko z drzewa wiedzy w Raju ?
  2. Jak nazywa się chrześcijańsk a świątynia ?
  3. Ile jest przykazań miłości ?
  4. Ilu było autorów Ewangelii ? Ewentualnie ich wymień
  5. Jak po łacinie nazywa się Księga Rodzaju( tak samo nazywa się brytyjska kapela rockowa) ?
  6. Jak nazywała się Ziemia Obiecana przez Boga Żydom (pierwsza litera K ostatnia n)?
  7. Wymień chociaż 2 z 7 grzechów głównych
  8. Jak nazywał się sędzia osądzający Jezusa przed jego ukrzyżowaniem ( Poncjusz P… podobnie do ryby piły :P ) ?
  9. Rodzice Jezusa(imiona)

 • Olciak

  Jaką nazwę historia nadała kielichowi, z którego Jezus spożywał wino podczas ostatniej wieczerzy? (chodzi oczywiście o mityczny Święty Graal)

 • Olciak

  Jaką nazwę historia nadała kielichowi, z którego Jezus spożywał wino podczas ostatniej wieczerzy? (Chodzi oczywiście o Świętego Graala)

 • pinki

  1. ile mamy tajemnic różańca
  2. kto był pierwszym papieżem
  3. patron kierowców
  4. ile mamy ewangieli i kto je napisał
  4. wymień inny niż krzyż znak chrześcijańsk i
  5. czy można być beatyfikowanym za zycia
  6. wymień 7 sakramentów
  7 . co to jest hostia
  8. ilu był apostołów
  9. kto jest obecnie prymasem polski
  10. co to jest konklawe
  11. kim był i co zrobił jakub wujek

 • Dominia

  wymień 2 przykazania miłości

  ja k jest podzielone Pismo Święte

 • johny12

  ile razy do roku chodzisz do kościoła ?

 • johny12

  Ile razy na dzień modlił się Pan Jezus?

 • Ja

  Dlaczego chrześcijańst wo nazywane jest chrześcijańst wem. Słowem skąd ta nazwa?

 • Kasia

  Ilu było apostołów?

 • OPW

  Ile jest tajemnic i jakie są ?

 • karola

  Data początku procesu chrystianizacji państwa polskiego i kto ją zapoczątkował .

 • karola

  1.Data początku procesu chrystianizacji państwa polskiego
  2.Kt o zapoczątkował chrystianizacje Polski.

  ad1. 966r.
  ad2. Mieszko I

 • Olga

  Jakiej narodowości była Matka Boska?
  Ile było ewangelistów?
  Ile było apostołów?
  Czyim następca jest każdy papież?
  W jakim mieście urodził się Jezus?
  Kto jako jedyny urodził się bez grzechu pierworodnego?
  Z jakich dwóch części składa się Pismo Święte?
  Kim był Mojżesz?
  Na jakiej górze ukrzyżowano Jezusa?

  • olka3004

   Jakiej narodowości była Matka Boska?- z plemienia Izraela
   Ile było ewangelistów?- 4 (Mateusz, Marek, Łukasz, Jan)
   Ile było apostołów?- 12
   Czyim następca jest każdy papież?- św. Pawła
   W jakim mieście urodził się Jezus?- Betlejem
   Kto jako jedyny urodził się bez grzechu pierworodnego?- Maryja
   Z jakich dwóch części składa się Pismo Święte?- ze Starego i Nowego Testamentu
   Kim był Mojżesz?- prorok, przywódca Izraelitów przy wyjściu z Egiptu
   Na jakiej górze ukrzyżowano Jezusa?- Golgota

 • Olga

  Ilu jest ewangelistów?

  Jakiej narodowości była Matka Boska?

 • Przemek

  Jaka księga kończy Pismo Święte

 • Przemek

  Wymień imię pierwszego papieża

 • Szusza

  1. Co to jest celibat?
  2. Jak się nazywa obecny papież?
  3. Czym się różni katolik od chrześcijanina ?

 • Szusza

  1. Co to jest celibat?
  2. Czym się różni katolik od chrześcijanina ?
  3. Co upamiętnia Wielkanoc?
  4. Jak się nazywa obecny papież?

 • Dubhe

  Co było kiedyś symbolem Chrześcijan?
  Ryba

 • Ania64

  1. Kto zbudował arkę?
  2. W którym roku Jan Paweł II został papieżem?

 • Magdalene

  1. Jakie dwie kobiety stały pod krzyżem, gdy Jezus umierał?
  2. Jak miał na imię archanioł, który objawił się Maryi?
  3. Jakie są imiona czterech ewangelistów?

 • norbi2917

  Dlaczego Jezus rozmnożył wino na weselu w Kanie?

 • norbi2917

  1. Jakie są najważniejsze święta katolickie?
  2. Po co Jezus rozmnożył wino na weselu w Kanie?
  3. Gdzie leży Palestyna? (tak na prawdę to wcale nie istnieje)
  4. Jak mógł urodzić się Jezus, jeśli Maryja była dziewicą?
  5. Jak odbywał się Chrzest za pierwszych Chrześcijan?
  6. Kim byli prorocy?
  7. Co łączy wszystkie odłamy Chrześcijan – katolików, prawosławnych i protestantów? (chrzest/wiara w jednego Boga)
  8. Jakie istniały odłamy katolików w średniowieczu?
  9. Ilu było papieży podczas kryzysu chrześcijańst wa w średniowieczu?
  10. Czy Chrześcijanie wierzą w wielu bogów?
  11. Najważniejsze „zasady” Chrześcijańsk ie? (dekalog)
  12. Jaka jest najważniejsza modlitwa? (msza św – zawiera wszystkie modlitwy).

 • norbi2917

  1. Jakie są najważniejsze święta katolickie? (wielkanoc)
  2. Po co Jezus rozmnożył wino na weselu w Kanie? (matka mu kazała)
  3. Gdzie leży Palestyna? (tak na prawdę to wcale nie istnieje, walczą oto na granicach Izraelu)
  4. Jak mógł urodzić się Jezus, jeśli Maryja była dziewicą? (Anioł posłał do Maryi)
  5. Jak odbywał się Chrzest za pierwszych Chrześcijan? (przygotowywali się całe życie i moczyli całe ciało w „basenie”)
  6 . Kim byli prorocy? (stary testament/zapow iadali Chrystusa)
  7. Co łączy wszystkie odłamy Chrześcijan – katolików, prawosławnych i protestantów? (chrzest/wiara w jednego Boga)
  8. Jakie istniały odłamy katolików w średniowieczu? (katolicyzm -> anglikanizm, kalwinizm, luteranizm – główne)
  9. Ilu było papieży podczas kryzysu chrześcijańst wa w średniowieczu? (nawet kilku, przyczyny – symonia, nepotyzm itd.)
  10. Czy Chrześcijanie wierzą w wielu bogów? (1 BOGA !)
  11. Najważniejsze „zasady” Chrześcijańsk ie? (dekalog)
  12. Jaka jest najważniejsza modlitwa? (msza św – zawiera wszystkie modlitwy).

 • paulaaa93

  co było pierwsze, dinozaury wg historii czy ludzie wg chrzescijaństw a??

 • Karol

  Jak dlugo zyl Adam?
  Odpowied z
  930 lat

 • Clev

  1. Ile było plag egipskich? Wymień 3 z nich.
  (Podobnie ile przykazań)
  2. Kim jest pop?
  (To nie jest rodzaj muzyki)

 • martyna

  Ile gatunków zwierząt zabrał Mojżesz na Arkę? Odp. Mojżesz nie miał Arki.

 • nemezis

  Co oznacza słowo apostoł ?

 • raben24

  1. Jak na nazwisko miał Jezus?
  2. Czy maryja była dziewicą ?
  3. Ile komór ma serce Boga?
  4. Kto przetłumaczył pismo święte na język polski ?
  5. Wymień imiona dzieci Adama i Ewy.
  6. Gdzie zmarł Mojżesz?
  7. Gdzie jest krzyż ?

 • kanapony

  Jak się pisze „Allah”?

 • kanapony

  Jak się pisze „Allah: i dlaczego takiego „zrobił” w chrześcijańst wie?
  [to oczywiście żartobliwe pytanie]

 • allesandro

  1) gdzie lezy watykan?
  2) jak ma na imie obecny papiez?
  3) w ktorym roku zmarl Jan Pawel 2?
  4) kiedy urodzil sie Jezus?
  5) z jakiej religii wywodzi sie Chrzescijanstwo ?

 • Olga

  Czego symbolem jest tęcza? Tęcza jest symbolem przymierza między Bogiem a ludźmi.

 • Olga

  Czego symbolem jest tęcza? Tęcza jest symbolem przymierza miedzy Bogiem , a ludźmi;D

 • Hania

  Co oznacza, że Wielkanoc jest świętem ruchomym?

 • Niemrawy

  Ile mamy przykazań kościelnych?

 • TheSaberra

  Jesteś katolikiem? „tak”
  A chrześcijanine m? „ee… nie”
  Katolicy zm to odłam chrześcijańst wa, czy odwrotnie?
  Odp owiedź pierwsza.
  Czy żydzi to chrześcijanie?
  Nie.
  Gdzie można w Polsce znaleźć cerkwie?
  Na wschodzie Polski ,czyli Bieszczady, Polesie i Podlasie.
  W co zamienia się wino podczas Eucharystii?
  W wino.

  • TheSaberra

   O Jezu w Krew!

 • TheSaberra

  Który z Testamentów rozpoczyna się Apokalipsą?
  O czywiście żaden, za to Nowy się nią kończy. I dlaczego „Testament”?

 • TheSaberra

  Odmów Zdrowaś Maryjo/Ojcze Nasz.

 • diabolina

  Ile lat miała Maryja gdy się dowiedziała że zostanie matką? (zaszła w ciążę)
  Odp. 15
  Jak będzie odcinek z matematyki możecie dac pyt:
  Ile jest 2 + 2 * 2 :P

  • student_teologii

   Jak to zostało wywnioskowane i z czego nic mni na ten temat nie wiadomo – poza tym dla ewangelistów była to rzecz mało ważna tak jak i wygląd samego Jezusa (dlatego go też nie ma w 4 Ewangeliach)sku piali sie na dziele jego i misji a nie na wygladzie zewnetrznym tak samo jeśli chodzi o jego ziemnsą matkę Marie!

 • Lilly

  Ile jest Ewangelii?
  Pod powiedź: Był jeden autor, a czterech spisali wg siebie.

  • Lilly

   Odpowiedź: jedna jest Ewangelia ; )

 • Kaku$ Kaku$

  Ile jest ksiąg w Starym i Nowym Testamencie?

 • narkotyk

  1: Wymień 6 prawd Wiary.
  2: Z jakich ksiąg składa się Stary Testament ?

 • xxx

  Wyjaśnij pojęcia: tabernakulum;pa schał;mszał;k onfesjonał;pas torał;piuska;n owenna;litania.

 • xxx

  Co oznacza słowo Alleluja?

  • milena goś

   Wysławiajcie Jah, chwalcie Jehowę (dokł.halelu-Jah).

 • xxx

  O czym mówi przepowiednia Malachiasza z ok.1140 roku?

  • xxx

   Podpowiedź: Związana jest z biskupami Rzymu.

  • xxx

   Jaki polski poeta w jednym ze swoich utworów przewidział wybór papieża-Słowi anina?

   • xxx

    Podpowiedź: Jeden z naszych wieszczów narodowych.

 • Marcin

  Jak miała na imię matka Jezusa?

  odp: święta Anna

 • anexartitous

  Jaki jest najgorszy grzech chrześcijanina ? Taki, po którym na pewno nie zostanie przyjęty do nieba?

 • Geniusz

  Dlaczego sutanna księdza ma 33 guziki ?

  ODP : Ponieważ Jezus miał 33 lata gdy umarł.

 • Rozkminator->CHEŁM

  Pytania które pamiętam z bieżmowania i część które wymyśliłem sam, ale wiekszość odpowiedzi można znaleść w słynnej „żółtej książeczce” ;]

  1. Wymień 7 grzechów głównych
  2. Czy anioły są białe?
  3. który apostoł został pierwszym papieżem?
  4. Jakie mamy tajemnice różańcowe?
  5. Jakim językiem posługiwał sie Jezus Chrystus?
  6. Co to są stygmaty? Wymień świętego który je posiadał
  7. Czy anioły można wielbić?
  8. Czy upadły anioł jest święty?
  9. Kto jest świętym będącym patronem ekologów?
  10. Co to jest egzorcyzm?
  11. Gdzie został postrzelony JP2 i przez kogo?
  12. Co to jest conclave?
  13. Jak brzmi „akt wiary”?
  14. Jak brzmiały ostanie słowa Jezusa na krzyżu?
  15. Kto pomógł nieść krzyż Jezusowi w drodze krzyżowej?
  16 . Czemu krzyż został wybrany symbolem Chrześcijańst wa?
  17. Ile mamy stacji w drodze krzyżowej?
  18 . Czy Lucyfer był aniołem?
  19. Z jakiego narodu wywodził sie Jezus?
  20. Co mają jajka do świąt wielkanocy?
  21. Który apostoł był „niewiernym”?
  22. Czy Maryja brała udział w ostaniej wieczerzy?
  23. Czy Maria Magdalena była żoną Jezusa?
  24. Kim byli Templaruisze?
  25. Jakiego koloru habity noszą kapucyni? (Od nazwy pochodzi nazwa popularnej kawy cappucino właśnie od koloru habitu)
  26. Czym jest adwent?
  27. Jak miał na imie człowiek uwolniony od ukrzyżwoania w zamian na JH?
  28. Czym jest czyściec?
  29. Czym różni sie kościół od klasztoru?
  30. Jakie były plagi egipskie?
  31. Co dostał Judasz za wydanie JH? (Nie sandały od hugo bossa;D )

 • milena goś

  Od jakiej księgi zaczyna się Biblia?